~"I always wonder why birds choose to stay in the same place when they can fly anywhere on the earth, then I ask myself the same question"-Harun Yahya

Sunday

♥ Dakwah itu Cinta ♥

"dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,menyuruh kepada makruf dan mencegah daripada yang mungkar.Mereka itu orang yang beruntung."
(Surah Ali Imran : 104)


"Berdakwahlah dengan rasa cinta kepada-Nya"DASAR-DASAR DAKWAH DAN SIKAP ISLAM TERHADAP LAWAN [SURAH AL-NAHL : 125-128]

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik,dan bantahlah dengan cara yang baik.Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk.”

“dan jika kamu memberi balasan,maka balaslah dengan balasan yang sama dengan seksaan yang ditimpakan kepadamu.Akan tetapi,jika kamu bersabar,sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.”

“bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu merasa sempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.”

“sesungguhnya Allah berserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan.”

PETUNJUK BERDAKWAH [SURAH Al-KAHFI : 27-31]

“dan bersabarlah kamu (Muhammad) bersama dengan orang yang menyeru Tuhannya  pada pagi dan petang hari dengan mengharap keredhaanNya; dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka (kerana) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami,serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya melewati batas.”

“Dan katakanlah wahai Muhammad, ‘kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin beriman,hendaklah dia beriman dan barangsiapa ingin kafir,biarlah dia kafir.’Sesungguhnya telah Kami sediakan bagi orang zalim itu neraka,yang gelojaknya mengepung mereka.”

“sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh tentulah Kami tidak sia-siakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.Mereka itulah orang yang memperoleh syurga Adn’ yang mengalir sungai-sungai di bawahnya……….itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirehat yang indah.”
"Tegakkanlah Islam di HATIMU
nescaya tertegaklah Islam di bumi ini" 
-Sheikh Hasan Hudhaibi-

No comments:

Post a Comment